Climbing areas

in the east crete

Vigla canyon

Gorge of the dead

Kato Zakros

Katsounaki gorge

Amatou gorge

Krinakia beach

lamnoni gorge

Mazida beach